140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

“Birlik, nezaket, yetkinlik” prensipleri temelinde, güçlenerek yoluna devam eden IURES, güncel gelişmelerle teknolojik ilerlemelerin vurgulanacağı IURES 2024 Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük onur duymaktadır. Üroloji’nin her alanındaki bilimsel gelişmeler ve teknolojinin baş döndürücü şekilde ilerlemesi, kendimizi güncelleme zorunluluğunu getirmektedir. Bu amaçla ülkemizdeki tüm meslektaşlarımızı; evrensel bilim ilkelerini esas alan derneğimizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde; düşünce, öneri, katkı ve görüşlerini rahatça ifade edecekleri, liyakatin ve yapıcı iletişimin üst düzeyde hissedileceği kongremize bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlamaya çağırıyoruz.

Kongremizde meslektaşlarımızın akademik ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, en temelden en ileri düzeye kadar tüm gelişmeler, konusunda yetkin, ulusal ve uluslararası meslektaşlarımız tarafından aktarılacaktır. Bu amaçla konuşmalar, paneller, video oturumları, sözlü ve poster sunumları ve kurslara ilave olarak etkileşimli toplantılarla güncel pratiğimizi gözden geçirmeyi ve yeni bilimsel birlikteliklerin kapısını açmayı hedefliyoruz. Üroloji pratiği açısından teorik sunumların yanısıra, cerrahideki uygulama farklılıkları, deneyimlerimiz, imkanlarımız, zorluklarımız, potansiyeller ve gelecek planlarımızın tartışılacağı oturumlar yeni vizyonların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Sizlerin ilgi ve desteğiyle yapacağımız bu bilimsel şölen, sadece bir güncelleme değil, aynı zamanda günümüzde önemini daha fazla hissettiğimiz meslektaş iletişimi ve dayanışmasının önemli bir örneği olacaktır.

Kongrenin hazırlanma aşamasında fikirleri ile destek veren tüm meslektaşlarımıza, yoğun bir şekilde çalışan bilimsel kurulumuza, organizasyon firmamız ve tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Yol gösterici, yenilikçi, yapıcı, çözüm odaklı, araştırmacı ve araştırmaya özendirici olmaya gayret eden derneğimizin IURES 2024 Kongresi’nde eşsiz lezzetler ve zengin sosyal içerikleri paylaşmak için tüm meslektaşlarımızın pozitif enerjisiyle bir arada olmayı umuyor, saygılarımızı sunuyoruz.

IURES Yönetim Kurulu

ÖNEMLİ TARİHLER